Vileda
Wettex sunđerasta krpa 18X20cm, žuta 10/1
 
 
KategorijaKrpe, sunđeri, žice
Šifra proizvoda:
  • VI111683

Sunđerasta suva krpa, 10 u pakovanju. Napravljena od prirodnih materijala (pamuk i celuloza). 

Biorazgradiva.

Moć upijanja 15 puta više od sopstvene težine