Od samog početka rada, pa tako i danas misija i cilj našeg delovanja je isti, a to je biti preduzeće koje će distribuirati proizvode koji će svojim brendom opravdati kvalitet proizvoda koji nudimo na tržištu, te postati vodeći i nezamenljiv distributer higijenskih proizvoda u segmentu poslovnih kupaca. Taj cilj zahteva još mnogo truda i rada ali nam rezultati koje smo postigli do sada daju za pravo da verujemo u ispravnost naše misije, te da smo na dobrom putu da je uspešno realizujemo.

Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde u domenu profesionalne higijene kako u oblasti poslovanja, trgovine i investicija, tako i u oblasti življenja i koja ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih predviđa i kreira. Da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u dosluhu s vremenom koje dolazi.